Rozwody i prawo rodzinne w Katowicach

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku całkowitego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, każdy z małżonków ma prawo zwrócić się do sądu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Co tak właściwie oznacza całkowity rozkład pożycia małżeńskiego i kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Co oznacza całkowity i trwały rozpad małżeństwa?

Całkowity rozkład pożycia oznacza definitywne zerwanie więzi między małżonkami. Można to sklasyfikować jako:

  • psychiczne (emocjonalne) przywiązanie; wzajemna miłość małżonków wyrażająca się wzajemnym szacunkiem, lojalnością i gotowością uwzględniania osobistych potrzeb drugiej osoby,
  • fizyczny kontakt, tj. utrzymywanie stosunków fizycznych między małżonkami,
  • gospodarczą oraz ekonomiczną więź polegającą na prowadzeniu gospodarstwa domowego razem, oznaczającą również wspólne zamieszkiwanie.

Rozwód Katowice nie można uznać za pełny, dopóki wszystkie powyższe więzi między małżonkami nie zostaną zerwane. Rozpad małżeństwa nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale długotrwałym procesem. Trwałość rozbitego małżeństwa jest oceniana przez sądy pod kątem rokowania na przyszłość małżeństwa. Oprócz przyczyn, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa, bardzo ważny dla trwałości rozpadu jest również czas trwania zerwania więzi małżeńskiej. W sytuacjach, gdy małżonkowie są już w nowym związku małżeńskim można mówić o trwałym rozkładzie, tym bardziej, jeśli w tym kolejnym związku narodziły się dzieci.

Kiedy sąd nie może orzec rozwodu?

Ustawodawstwo stanowi, że sąd nie orzeka rozwodu nawet w przypadku całkowitego i ostatecznego rozpadu małżeństwa, jeżeli:

  • rozwód niekorzystnie wpływa na dobro małoletnich dzieci współmałżonków. Dlatego sąd dokonuje oceny stanu faktycznego sprawy i działa w możliwie najlepszym interesie dla dziecka. W rzeczywistości zdarzają się sytuacje, w których relacje między małżonkami negatywnie wpływają na życie dziecka, jak np. uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. W takim przypadku decyzja o rozwodzie jest podejmowana w interesie dziecka, nawet jeśli dziecko jest mocno związane z obojgiem rodziców,
  • jeżeli małżonek, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozkład pożycia, wystąpi o rozwód, a drugi małżonek nie wyrazi zgody na rozwód,
  • orzeczenie o rozwodzie jest sprzeczne z zasadą współżycia społecznego, np. gdy jeden z małżonków jest śmiertelnie chory, wymagana jest opieka materialna i moralna nad małżonkiem, a rozwód wyrządziłby mu poważną krzywdę.

Do jakiego sądu wnosi się pozew o rozwód?

W momencie, w którym jeden z małżonków nadal zamieszkuje na danym obszarze, pozew o rozwód należy złożyć w sądzie rejonowym (okręgowym) właściwym ze względu na ostatni status wspólnego pożycia małżonka. Jeżeli każdy z małżonków zamieszkuje już gdzie indziej, sądem właściwym do wniesienia pozwu o rozwód będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej.

W sprawie dotyczącej rozwodu w Katowicach i prawa rodzinnego może pomóc Kancelaria Adwokacka Wilczyński i Wspólnicy, z którą skontaktować można się pod tym adresem https://www.adwokat-wilczynski.pl/specjalizacje/rozwody-i-prawo-rodzinne.