Handel akcjami – poznajmy najważniejsze informacje na ten temat

Każda firma potrzebuje kapitału do rozwoju. Jednym ze sposobów, aby go uzyskać, jest wejście na giełdę i emisja akcji. Dzięki temu inwestorzy zyskują jednostki własności, określane jako akcje, w zamian za zainwestowany w daną spółkę kapitał. Dowiedzmy się najważniejszych informacji na temat handlu akcjami.

Handel akcjami – to łatwe jak nigdy wcześniej

Nie ma żadnych wątpliwości, jak wiele zmieniło pojawienie się obrotu instrumentami pochodnymi. Pozwoliło to bowiem inwestorom, by uczestniczyć w handlu bez obowiązku pojawienia się na giełdzie. Tak naprawdę wystarczy do tego tylko dostęp do Internetu, aby zrealizować transakcje, korzystając z dostępnego u brokera online rachunku. Rynek jest pełen różnych podmiotów, a handel akcjami kwitnie jak nigdy wcześniej, dzięki czemu każdego dnia realizowanych jest ogrom transakcji. Żeby unaocznić, jak wielu jest uczestników rynku, w następnym akapicie ich opiszemy. 

Uczestnicy rynku – kim są?

To przede wszystkim prywatni inwestorzy, czyli osoby kupujące i sprzedające akcje na całym świecie, żeby osiągnąć jak największy zysk. Zdecydowanie inwestorzy prywatni stanowią największą część globalnego rynku obrotu akcjami. Kolejną dużą grupą są fundusze hedge’ingowe, kupując przeważnie papiery wielu różnych spółek. Pozwoli to ochronić im własne portfele inwestycyjne, zwiększając jednocześnie swoje zyski. Bardzo ważną częścią rynku, lecz ogólnie mniej znaną są Rywale, czyli konkurenci próbujący zyskać wpływy nad inną spółką poprzez kupno jej akcji.

Od czego zależy cena akcji?

Uczestnicy rynku tworzą rynek, determinując jego rozwój, ale żeby sprawnie się po nim poruszać muszą mieć ogromną wiedzę na temat tego, co decyduje o cenie akcji. Ta jest odzwierciedleniem zysków spółki, ale też dywidend, jakie są wypłacane akcjonariuszom. Kluczowe to poznać najważniejsze czynniki, żeby wiedzieć, dlaczego ceny są takie, a nie inne. Ogromny wpływ ma na to kurs walutowy. Nie można bowiem zapominać, że wartość walut zmienia się praktycznie przez cały czas, 24 godziny na dobę. To samo powiemy o cenie ropy naftowej, której wartość potrafi być dość niestabilna. Dotyczy to szczególnie firm z niektórych sektorów, zwłaszcza takich jak linie lotnicze. One pierwsze bowiem odczują, jeśli ceny ropy ulegną zachwianiu. Duże znaczenie mogą też mieć nowe ramy prawne, a zwłaszcza polityka podatkowa. Wystarczy, że państwo zmieni przepisy dotyczące podatków dotyczących spółek, co bezpośrednio na nie wpłynie. Poza tym trzeba pamiętać o stopach procentowych, które są ustalane przez banki i odzwierciedlają koszt kapitału. Ogromne znaczenie mają spekulacje. Oczekiwane wyniki mocno wpływają na nastroje rynkowe. Nie można też nie wspomnieć o nieoczekiwanych zdarzeniach, jak klęski żywiołowe, wojna (jak chociażby na Ukrainie), ataki terrorystyczne i inne, które są gwałtowne, wywracając wszystko do góry nogami. 

Podsumowując, handel akcjami pozwala wejście na giełdę i zyskiwać związane z tym korzyści. Dzięki temu możemy zainwestować swoje pieniądze w daną firmę, kupując jej akcje, stając się tym samym akcjonariuszem. W zamian za to zostajemy współwłaścicielami tej firmy. To atrakcyjna opcja, z które korzysta coraz więcej osób. Muszą oni jednakże pamiętać o tym, że rynek nigdy nie jest stabilny i zawsze trzeba trzymać rękę na pulsie.