Token cMetal. 501 Spartan na Ukrainie

cMetal w pilotażu do licytacji przeznaczył 501 unikatowych NFT. To inicjatywa charytatywna dla Ukrainy i alternatywa dla mitycznych 300 Spartan – jak mówią przedsiębiorcy z cMetal. Mowa o 501 żołnierzach na Ukrainie wyposażonych dzięki licytacji NFT. To aspekt poboczny wielkiego projektu cMetal, który pokaże swój tokenowy świat jeszcze w tym roku (ich całkowita liczba wynosić będzie 561 mln, a dystrybucja potrwa do 2030 roku).

Część uzyskanych w ten sposób środków ma być regularnie przeznaczana na finansowanie projektów wspierających odbudowę Ukrainy. Do akcji włączyła się ukraińska organizacja non-profit Come Back Alive, doświadczona w dystrybucji pomocy dla Ukrainy w walucie cyfrowej.

501… ukraińskich Spartan

„Tu pomagamy konkretnemu wojownikowi, którego będzie można przedstawiać na wielu platformach z technologią Web3. Posiadacz NFT będzie mógł otrzymywać dotacje w kierunku pomocy żołnierzowi, z czego autor, jak i właściciel będą mogli otrzymywać tantiemy z tytułu własności” – mówi jeden z twórców cMetal.

Celem Fundacji będzie przekazywanie środków przypisanych do konkretnych wojowników na zdalny zakup broni, sprzętu, i prowiantu, innymi słowy zaoferowanie realnym żołnierzom realnego wsparcia.
Do platformy cMetal w pierwszej kolejności mieloi bezpłatny dostęp wszyscy ci, którzy w pierwszej fazie przystąpili do inicjatywy w formie poparcia listem intencyjnym.

cMetal!

„Swój list intencyjny wysłało również przedsiębiorstwo Yuzhnoye State Design Office. To duża ukraińska firma konstrukcyjna, która zajmuje się przygotowywaniem skomplikowanych projektów dla sektora high-tech. Mówimy o potężnym graczu, który współpracuje z dwiema największymi agencjami kosmicznymi na świecie: NASA i ESA. Yuzhnoye SDO specjalizuje się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu do produkcji rakiet nośnych i balistycznych (również do użytku cywilnego) oraz statków kosmicznych” – informuje Infobiznes.co.pl .

Polska innowacyjna inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Listy intencyjne wyrażające chęć partycypacji w cMetal wystosowały liczne koncerny, firmy i organizacje z całego świata. Pierwotnie przedsięwzięcie dotyczyć miało wyłącznie branży stalowej, jednak ze względu na ilość listów intencyjnych od przedsiębiorstw prosperujących w innych gałęziach, twórcy cMetal zdecydowali się na poszerzenie inicjatywy.

Agata Płowiecka

Grafika AP – 300/cMetal